orange_tpix

Z przyjemnością donosimy, że jeden z największych polskich punktów wymiany ruchu IP - TPIX, należący do operatora Orange, wykonał styk fizyczny z ogólnopolskim punktem wymiany ruchu WRIX zlokalizowanym w Warszawie. Styk jest wykonany w technologii światłowodowej.