By podłączyć się do WRIXa, dla usług innych niż OP WRIX, potrzebujesz:
sieć telekomunikacyjną
router z interfejsem 1GE, 10GE, 40GE
adres połączeniowy IPv4