Z dniem 1 sierpnia 2015 roku Punkt Wymiany Ruchu WRIX uruchamił nowe POPy – w Katowicach i w Poznaniu. POPy dostępne będą pod następującymi adresami:

Katowice – Adamskiego 7,
Poznań – Piątkowska 72

Uruchomienie tych węzłów było konieczne z uwagi na duże zapotrzebowanie na zasoby WRIX w tych miastach. Najistotniejszym argumentem był tutaj łatwy dostęp do platformy AVIOS, której popularność w ostatnim czasie chyba istotnie wzrosła.

WRIX jest również częścią projektu Ring Zachodni, tj. sieci o przepustowości 10G rozciągniętej pomiędzy Szczecinem a Rzeszowem (dokładnie: Szczecin-Poznań-Wrocław-Katowice-Kraków z dowiązaniami do Warszawy i Białegostoku). Dzięki temu usługi zlokalizowane we WRIXie mogą być udostepnione w każdym z ww. miast.