1 marca 2021 r. uruchomiliśmy PNI (Prywatny Punkt Styku) do AMAZON. Fizyczne połączenie znajduje się w serwerowni EQIUNIX LIM+1 w Warszawie. Połączenie jest w pełni redundantne (2x10G) i zapewnia dużą stabilność odbioru usługi. W chwili obecnej uruchomiliśmy sesję dla AS35179, więc wszyscy klienci, którzy mają usługę MIX Internet we WRIX, zauważą różnicę w czasie dostępu i drodze do usługi AMAZON!

CloudFront oferuje najbardziej zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie na poziomie pola i obsługę HTTPS, jest oczywiście zintegrowane z AWS Shield, AWS Web Application Firewall i Route 53 w celu ochrony przed wieloma typami ataków, w tym atakami DDoS w warstwie sieciowej i aplikacji. Usługi te współistnieją w skrajnych lokalizacjach sieciowych – skalowanych globalnie i połączonych za pośrednictwem sieci szkieletowej AWS – zapewniając użytkownikom bezpieczniejsze, wydajniejsze i bardziej dostępne wrażenia. CloudFront współpracuje z dowolnym źródłem AWS, takim jak Amazon S3, Amazon EC2, Elastic Load Balancing lub z dowolnym niestandardowym źródłem HTTP. Możesz dostosować dostarczanie treści przez CloudFront, korzystając z bezpiecznej i programowalnej funkcji przetwarzania brzegowego AWS Lambda @ Edge.

 

Zespół WRIX.