Pragniemy poinformować, że od stycznia 2021 roku uczestnicy węzła WRIX mają bezpośredni dostęp do usług firmy Produkcja Chmur Sp. z o.o. Cloudlets.Zone to pierwszy regionalny klaster platformy aplikacji biznesowych, jaki został uruchomiony w Centrum Danych Korbank S.A. we Wrocławiu.

Usługi Cloudlets.Zone skierowane są dla rynku B2B. Większość aplikacji oferowana jest w postaci klastrów wysokiej dostępności z automatycznym skalowaniem. Na platformie można uruchomić m.in.:

Kontenery – Kubernetes, Docker Swarm.
Serwery aplikacji – GlassFish, Payara, Jenkins, WildFly
Skalowalny VPS z Shared Storage Container
Bazy danych SQL – MySQL, MariaDB, PostgreSQL
E-commerce, strony www – Magento, WordPress
Baza danych NoSQL – Couchbase, MongoDB

URL: https://cloudlets.zone