Od jakiegoś czasu współpracujemy z firmą SAYF Dariusza Fudali. Za ich przyzwoleniem przedstawiamy ostatni komunikat dla branży ISP w temacie panującej pandemii. Będziemy starali się aktualizować informacje, które szerzej opisywane są na blogu w domenie sayf.com.pl

W związku z zaostrzającą się sytuacją dotyczącą wirusa SARS-COV-2 oraz zachorowaniami na COVID-19 chcemy przekazać garść przydatnych informacji skierowanych do operatorów telekomunikacyjnych, ale również do przedsiębiorców z innych branż.

Informacje i zalecenia, które możecie wprowadzić u siebie w organizacji:

 1. Ze względu na uchwalenie tzw. Specustawy ws. Koronawirusa:
  1. na podmioty mające prawo do rozprzestrzeniania programów radiowych i telewizyjnych, nałożono obowiązek przekazywania komunikatów i wytycznych ogłaszanych przez GIS lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny,
  2. w związku z  zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół do których uczęszcza dziecko, pracownikowi sprawującemu osobistą opiekę nad dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, w tym zakresie wystarczy oświadczenie pracownika złożonego do pracodawcy (w załączeniu Oświadczenie ze strony ZUSu )
  3. Mają Państwo możliwość polecenia pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, do której niezmiernie zachęcamy
 1. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa dwa dokumenty:
 • Decyzję/Uchwałę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • Wniosek pracownika o prawo do pracy zdalnej.

Dodatkowo przypominamy aby w miarę możliwości wyposażyć pracowników w niezbędny sprzęt informatyczny oraz zadbać o bezpieczną komunikację pomiędzy miejscem pracy zdalnej pracownika a miejscem przechowywania danych osobowych.

 

W czwartek na konferencji prasowej Minister Zdrowia ogłosił że wprowadzi stan zagrożenia epidemicznego.

To oznacza, że w kolejnych rozporządzeniach minister zdrowia może wprowadzić np.:

 1. czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
 2. czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
 3. czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
 4. zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
 5. obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
 6. nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

 

Dodatkowo Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło pracę nad pakietem osłonowym dla firm w związku z koronawirusem

Najważniejsze ułatwienia mają dotyczyć:

 1. ulg w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS,
 2. poprawy płynności finansowej firm –  instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów,
 3. ochrony i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.

 

O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco

 

Przepisy z których wynikają powyższe zalecenia:

 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Art. 46 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi