Dziękując Państwu serdecznie za dotychczasową współpracę

pragniemy złożyć życzenia ciepłych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych sukcesów

w nadchodzącym 2016 Roku.

Pracownicy oraz Zarząd WRIX

NY 2