Informujemy, iż obserwujemy zanik strumieni z SGT.

Prawdopodobny czas usunięcia: nieznany.