Sprawy techniczne AVIOS, WRIX → w dni powszednie od 8:00 do 18:00  preferowana forma kontaktu mail: noc@avios.pl
Kontakt możliwy również pod numerem tel.
71 735 15 31
W sprawach niecierpiących zwłoki zgłoszenia przyjmowane są również na
tel. alarmowy 24h

Telefon alarmowy AVIOS, WRIX → w dni urzędowo wolne od pracy i codziennie od 18:00 do 08:00. Zgłoszenia awarii na sieci, awarii proxy i dekoderów (na telefon alarmowy nie przyjmujemy zgłoszeń pojedynczych dekoderów), zgłoszenia powinny dotyczyć spraw niecierpiących zwłoki

tel. 607 234 667