99,99% w przypadku połączenia się do infrastruktury WRIXa dwoma połączeniami do dwóch różnych switchy WRIXa w danym mieście,

99,7% w przypadku połączenia się do infrastruktury WRIXa jednym połączeniem do jednego switcha WRIX.