99,99% w przypadku połączenia się do infrastruktury WRIX dwoma połączeniami do dwóch różnych switchy WRIX w danym mieście.
99,7% w przypadku połączenia się do infrastruktury WRIX jednym połączeniem do jednego switcha WRIX.