W związku z trwającą konsolidacją sieci wszystkich spółek grupy GTS CE, nastąpiło rozszerzenie zakresu dostępnych naszym stykiem peeringowych sieci.

GTS obecnie rozgłasza do nas: AS2819, AS5578, AS5606, AS8246, AS3340, AS5588.

Nastąpił wzrost z ok. 500 do ponad 1500 prefixów