“Korbank odnotowuje też wzrost liczby klientów, a co za tym idzie i przychodów ze sprzedaży usług telewizji Avios, zarówno w segmencie B2O (operatorzy ISP), jak i B2C (klienci indywidualni). Zwiększone zapotrzebowanie na usługi telewizyjne, w opinii zarządu Korbanku, spowodowane było komercjalizacją wprowadzonej wcześniej, atrakcyjnej dla klienta końcowego oferty (przełożyło się to na wzrost liczby klientów końcowych usługi), jak również pandemią koronawirusa, co w połączeniu z licznymi tzw. „otwartymi oknami”, pozytywnie wpłynęło na wzrost liczby oraz wartości zamówień.”

Więcej na stronie telco.in.