Nie ma takiej konieczności, wystarczy posiadać „swoje” klasy adresowe i „swój publiczny” AS.