28-30 listopada 2018 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji zorganizowanej przez stowarzyszenie MEDIA-FORUM. Impreza odbyła się w malowniczym Pałacu Ossolińskich w miejscowości Sterdyń. Na panelach, za wiedzę branżową odpowiadali między innymi specjaliści ze Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji, UKE czy Ministerstwa Cyfryzacji.

Patronat honorowy nad imprezą objął Prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Witold Kołodziejski.

A tak prezentowała się sala tuż przed Świąteczną Wieczerzą: